Update WTP door COR en Frans Everts

De Centrale Ondernemingsraad (‘de COR’) en Shell Nederland (‘Shell NL’) zijn al geruime tijd regelmatig en constructief met elkaar in gesprek over de toekomst van ons pensioen. Aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Er is goede voortgang geboekt en dat betekent dat we de volgende fase ingaan. In deze fase zal de VOEKS (‘Vereniging Oud-Employees Koninklijke Shell’) Hoorrechtcommissie (‘VHC’) het zogenaamde wettelijke hoorrecht uitoefenen en haar mening geven over het concept transitieplan met daarin het voorstel voor een nieuwe pensioenregeling en de transitie daar naartoe. Deze mening zal vervolgens door de COR en Shell NL worden meegenomen in de vervolggesprekken. Dit zal enige tijd duren. Hierna zal het voorgenomen voorstel zoals we dit hebben besproken met de COR én met de VHC via een formeel instemmingsverzoek aan de COR worden voorgelegd. Instemming van de COR is nodig voor we de wijzigingen uiteindelijk kunnen implementeren. We kunnen daarom pas over een aantal maanden meer informatie geven over onze nieuwe pensioenregeling en de overgangsmaatregelen.

Daarnaast zullen we in deze volgende fase ook verdergaan met de iteratieve en voorbereidende gesprekken met de besturen van de pensioenfondsen (SNPS en SSPF). De besturen hebben namelijk de taak om de nieuwe pensioenregeling te toetsen op onder andere uitvoerbaarheid en evenwichtigheid. Daarbij moeten zij beoordelen of alle belangen goed zijn afgewogen in het proces. Daarvoor vindt binnen de fondsen een intern besluitvormingsproces plaats. Na het besluit van de fondsen zal de nieuwe regeling moeten worden geimplementeerd. We streven ernaar om de wijzigingen in de SNPS-regeling per 1 januari 2026 door te voeren. Voor de SSPF-regeling is dat 1 januari 2027.

Zowel de COR als Shell NL waarderen de constructieve samenwerking en kijken met vertrouwen uit naar de volgende fase in het proces.

Bericht Frans Everts

Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland, heeft een bericht gestuurd naar de medewerkers van Shell NL over de Wet toekomst pensioenen. Het bericht is via het pensioenfonds en VOEKS ook gedeeld met de oud-collega’s en gepensioneerden. Je leest het bericht hieronder.

———————————————————————————-

Na jaren van onderhandelen is op 30 mei 2023 de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen in de Eerste Kamer. De wet zal per 1 juli 2023 in werking treden en dat betekent dat we met elkaar aan de slag moeten om de komende jaren, en uiterlijk voor 1 januari 2028, de wet door te voeren. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen in de toekomst een goed pensioen krijgt, ook de generaties hierna. Met het huidige stelsel lukt dat niet goed. En dus moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Ook die van Shell. Daarin hebben we geen keuze. 

Ik informeer je graag over de stappen die we daartoe zullen nemen.

Wat verandert er?
Wat er in ieder geval niet verandert, is dat Shell het pensioen beschouwt als een van de belangrijkste onderdelen van ons arbeidsvoorwaardenpakket in Nederland. Samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) zullen we dan ook afspraken maken over een goede nieuwe pensioenregeling voor iedereen. We gaan daarbij zorgvuldig te werk en hebben constructieve gesprekken met de COR en andere betrokken partijen, zoals het bestuur van de pensioenfondsen en de vereniging voor oud-collega’a en gepensioneerden (VOEKS).   

We kennen op dit moment drie verschillende regelingen. Op alle drie de fronten zullen veranderingen plaats gaan vinden. Om een voorbeeld te geven: voor nieuwe medewerkers die in de SNPS-regeling komen, zal straks één vaste pensioenpremie gelden (terwijl op dit moment de hoogte van de premie afhankelijk is van iemands leeftijd). Of dit voor huidige SNPS-ers (in dienst vanaf 1 juli 2013) ook verandert, zal met de COR worden besproken. Wat blijft, is dat deze medewerkers al een eigen pensioenpot hebben, die meebeweegt met de economische ontwikkelingen. Medewerkers die momenteel pensioen opbouwen in de SSPF-regeling gaan straks ook pensioen opbouwen in een eigen pensioenpot. Daarnaast praten we met de COR over hoe we het beste om kunnen gaan met de al opgebouwde pensioenen van Shell collega’s en oud-collega’s in het SSPF-Fonds. Het zijn belangrijke besluiten die voorliggen. En deze besluiten moeten worden genomen binnen de wettelijke kaders die volgen uit de WTP. Deze kaders zijn erop gericht om de transitie evenwichtig en zorgvuldig te doorlopen. Dat is ook ons doel. 

Blijf op de hoogte: informeer je
Welke gevolgen de wijzigingen voor jou persoonlijk gaan hebben, hangt nog van veel factoren af. Op dit moment is dat nog niet duidelijk. Uiteraard zullen we later in het proces jou ook laten weten wat de veranderingen voor jou persoonlijk betekenen.

Ik kan me voorstellen dat dit vragen oproept. Daarom vinden we het belangrijk je nu al op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in ons pensioen. Deze en volgende maand organiseren we op verschillende Shell-locaties informatiebijeenkomsten waarin we je bijpraten over het proces. Ik nodig je van harte uit om je voor een van deze bijeenkomsten HIER aan te melden. Houd ook Yammer in de gaten voor meer informatie over de bijeenkomsten. 

Daarnaast werkten we de afgelopen maanden samen met de Shell-pensioenfondsen aan www.nieuwpensioenbijshell.nl, een website waar je alle belangrijke informatie over de Wet Toekomst Pensioenen, actuele ontwikkelingen en mogelijke scenario’s voor de toekomst vindt. Ik raad je aan deze website goed in de gaten te houden om op de hoogte te blijven over jouw nieuwe pensioen. Stap voor stap werken we de komende jaren en met elkaar toe naar een nieuw pensioen.  

Grip op je toekomst

Weet jij op hoeveel inkomen je kunt rekenen later? En hoeveel pensioen er voor jouw partner en eventueel kinderen is als jou iets overkomt?
Je komt hierachter door in te loggen op mijn-Shellpensioen. Mijn-Shellpensioen. nl geeft je antwoord op deze vragen en nog veel meer. 
Mijn-Shellpensioen geeft je een inschatting van je te verwachten pensioen op basis van je huidige pensioenregeling. Als daar iets in verandert als gevolg van de nieuwe wet, dan zul je dat nu nog niet kunnen zien.

Krijg grip op je toekomst en log in! 

Jouw pensioen makkelijk uitgelegd

Wil je meer weten over hoe jouw huidige pensioen werkt?

Lees dan het pensioenreglement in heldere taal door. Dit interactieve document is speciaal ontwikkeld door Shell Pensioenfonds voor de deelnemers in de SSPF- en SNPS-regeling. Er is ook een makkelijk pensioenreglement voor de netto-regeling van SNPS.

Je opent hier het reglement van jouw keuze. 

De pensioenen van oud-collega’s

Ook de oud-collega’s en gepensioneerden worden betrokken bij de veranderingen in het pensioen. 

In de nieuwe pensioenwet is namelijk opgenomen dat gepensioneerden en oud-collega’s (de zogenaamde slapers) een hoorrecht hebben. De gepensioneerdenvereniging bij Shell, VOEKS, maakt hier gebruik van. Dat betekent in de praktijk dat VOEKS wordt betrokken bij de veranderingen in het pensioen en dat tijdens het proces om hun mening wordt gevraagd. Shell en de COR nemen dit dan mee in de gesprekken over de toekomst van het pensioen. Er moet uiteindelijk sprake zijn van een evenwichtig besluit voor alle belanghebbenden, dus voor de medewerkers, gepensioneerden, de
oud-collega’s en de werkgever. 

Wil je meer weten over VOEKS? Klik dan hier.

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.