Update WTP door COR en Frans Everts

De Centrale Ondernemingsraad (‘de COR’) en Shell Nederland (‘Shell NL’) zijn al geruime tijd regelmatig en constructief met elkaar in gesprek over de toekomst van ons pensioen. Aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Er is goede voortgang geboekt en dat betekent dat we de volgende fase ingaan. In deze fase zal de VOEKS (‘Vereniging Oud-Employees Koninklijke Shell’) Hoorrechtcommissie (‘VHC’) het zogenaamde wettelijke hoorrecht uitoefenen en haar mening geven over het concept transitieplan met daarin het voorstel voor een nieuwe pensioenregeling en de transitie daar naartoe. Deze mening zal vervolgens door de COR en Shell NL worden meegenomen in de vervolggesprekken. Dit zal enige tijd duren. Hierna zal het voorgenomen voorstel zoals we dit hebben besproken met de COR én met de VHC via een formeel instemmingsverzoek aan de COR worden voorgelegd. Instemming van de COR is nodig voor we de wijzigingen uiteindelijk kunnen implementeren. We kunnen daarom pas over een aantal maanden meer informatie geven over onze nieuwe pensioenregeling en de overgangsmaatregelen.

Daarnaast zullen we in deze volgende fase ook verdergaan met de iteratieve en voorbereidende gesprekken met de besturen van de pensioenfondsen (SNPS en SSPF). De besturen hebben namelijk de taak om de nieuwe pensioenregeling te toetsen op onder andere uitvoerbaarheid en evenwichtigheid. Daarbij moeten zij beoordelen of alle belangen goed zijn afgewogen in het proces. Daarvoor vindt binnen de fondsen een intern besluitvormingsproces plaats. Na het besluit van de fondsen zal de nieuwe regeling moeten worden geimplementeerd. We streven ernaar om de wijzigingen in de SNPS-regeling per 1 januari 2026 door te voeren. Voor de SSPF-regeling is dat 1 januari 2027.

Zowel de COR als Shell NL waarderen de constructieve samenwerking en kijken met vertrouwen uit naar de volgende fase in het proces.

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.