UPDATE WET TOEKOMST PENSIOENEN

In onze vorige update hebben we aangegeven dat we goede voortgang hadden geboekt in het proces om te komen tot een nieuwe pensioenregeling. Inmiddels zitten we in de volgende fase waarin de VOEKS (‘Vereniging Oud-Employees Koninklijke Shell’) Hoorrechtcommissie (‘VHC’) het zogenaamde hoorrecht uitoefent en haar mening zal geven over het voorstel voor een nieuwe pensioenregeling en de transitie daar naartoe. Naar verwachting horen wij begin mei 2024 van de VHC.

Hierna zal het voorgenomen voorstel zoals we dit hebben besproken met de COR én met de VHC via een formeel instemmingsverzoek aan de COR worden voorgelegd. Dat instemmingsverzoek zal gepubliceerd worden door de COR en op dat moment kunnen wij dus ook meer informatie geven over onze beoogde nieuwe pensioenregeling en de overgangsmaatregelen. Er zullen op een aantal locaties in Nederland weer informatie-sessies worden georganiseerd. Bovendien zullen er virtuele sessies worden gehouden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Meer informatie over deze informatie-sessies zal snel volgen.

Naast het hoorrecht van de VHC en de consultatie bij de COR zullen we nog steeds voorbereidende gesprekken met de besturen van de pensioenfondsen (SNPS en SSPF) hebben. De besturen van de pensioenfondsen hebben namelijk de taak om de nieuwe pensioenregeling te toetsen op onder andere uitvoerbaarheid en evenwichtigheid. We streven ernaar om de wijzigingen in de SNPS-regeling per 1 januari 2026 door te voeren. Voor de SSPF-regeling is dat 1 januari 2027.

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.