Bericht Frans Everts

Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland, heeft een bericht gestuurd naar de medewerkers van Shell NL over de Wet toekomst pensioenen. Het bericht is via het pensioenfonds en VOEKS ook gedeeld met de oud-collega’s en gepensioneerden. Je leest het bericht hieronder.

———————————————————————————-

Na jaren van onderhandelen is op 30 mei 2023 de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen in de Eerste Kamer. De wet zal per 1 juli 2023 in werking treden en dat betekent dat we met elkaar aan de slag moeten om de komende jaren, en uiterlijk voor 1 januari 2028, de wet door te voeren. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen in de toekomst een goed pensioen krijgt, ook de generaties hierna. Met het huidige stelsel lukt dat niet goed. En dus moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Ook die van Shell. Daarin hebben we geen keuze. 

Ik informeer je graag over de stappen die we daartoe zullen nemen.

Wat verandert er?
Wat er in ieder geval niet verandert, is dat Shell het pensioen beschouwt als een van de belangrijkste onderdelen van ons arbeidsvoorwaardenpakket in Nederland. Samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) zullen we dan ook afspraken maken over een goede nieuwe pensioenregeling voor iedereen. We gaan daarbij zorgvuldig te werk en hebben constructieve gesprekken met de COR en andere betrokken partijen, zoals het bestuur van de pensioenfondsen en de vereniging voor oud-collega’a en gepensioneerden (VOEKS).   

We kennen op dit moment drie verschillende regelingen. Op alle drie de fronten zullen veranderingen plaats gaan vinden. Om een voorbeeld te geven: voor nieuwe medewerkers die in de SNPS-regeling komen, zal straks één vaste pensioenpremie gelden (terwijl op dit moment de hoogte van de premie afhankelijk is van iemands leeftijd). Of dit voor huidige SNPS-ers (in dienst vanaf 1 juli 2013) ook verandert, zal met de COR worden besproken. Wat blijft, is dat deze medewerkers al een eigen pensioenpot hebben, die meebeweegt met de economische ontwikkelingen. Medewerkers die momenteel pensioen opbouwen in de SSPF-regeling gaan straks ook pensioen opbouwen in een eigen pensioenpot. Daarnaast praten we met de COR over hoe we het beste om kunnen gaan met de al opgebouwde pensioenen van Shell collega’s en oud-collega’s in het SSPF-Fonds. Het zijn belangrijke besluiten die voorliggen. En deze besluiten moeten worden genomen binnen de wettelijke kaders die volgen uit de WTP. Deze kaders zijn erop gericht om de transitie evenwichtig en zorgvuldig te doorlopen. Dat is ook ons doel. 

Blijf op de hoogte: informeer je
Welke gevolgen de wijzigingen voor jou persoonlijk gaan hebben, hangt nog van veel factoren af. Op dit moment is dat nog niet duidelijk. Uiteraard zullen we later in het proces jou ook laten weten wat de veranderingen voor jou persoonlijk betekenen.

Ik kan me voorstellen dat dit vragen oproept. Daarom vinden we het belangrijk je nu al op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in ons pensioen. Deze en volgende maand organiseren we op verschillende Shell-locaties informatiebijeenkomsten waarin we je bijpraten over het proces. Ik nodig je van harte uit om je voor een van deze bijeenkomsten HIER aan te melden. Houd ook Yammer in de gaten voor meer informatie over de bijeenkomsten. 

Daarnaast werkten we de afgelopen maanden samen met de Shell-pensioenfondsen aan www.nieuwpensioenbijshell.nl, een website waar je alle belangrijke informatie over de Wet Toekomst Pensioenen, actuele ontwikkelingen en mogelijke scenario’s voor de toekomst vindt. Ik raad je aan deze website goed in de gaten te houden om op de hoogte te blijven over jouw nieuwe pensioen. Stap voor stap werken we de komende jaren en met elkaar toe naar een nieuw pensioen.  

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.