Belangrijke stap in het proces

Vorige week hebben Shell NL en de COR een belangrijke stap gezet in het proces naar de Wtp-transitie. Na een intensieve periode van samenwerking en het doorlopen van het hoorrecht, is het instemmingsverzoek ingediend bij de Centrale Ondernemingsraad (de “COR”). Dat instemmingsverzoek bouwt voort op het eind vorig jaar bereikte akkoord op hoofdlijnen. Dit is een belangrijke mijlpaal in het proces. Tevens zijn Shell NL en de COR gestart met informatiebijeenkomsten voor alle medewerkers, waarin zij worden bijgepraat over de plannen.

Wij verwachten eind juni de reactie van de COR. Na afronding van het consultatietraject zullen de transitieplannen worden afgerond en beschikbaar worden gemaakt op deze website. Ook zullen de transitieplannen dan voor opdrachtaanvaarding en verdere implementatie naar de pensioenfondsen worden gestuurd. De transitieplannen, die wettelijk verplicht zijn, zijn vrij technische documenten waarin alle gemaakte keuzes, alternatieven en afwegingen zijn vastgelegd. Er zullen ook meer toegankelijke versies worden gemaakt voor de diverse deelnemersgroepen.

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.