De SSPF-regeling

In het nieuwe pensioenstelsel wordt niet langer, zoals nu in de SSPF-regeling, een pensioenbedrag beloofd. Er is straks nog maar één soort pensioensysteem: de premieregeling. In zo’n regeling bouwt iedere deelnemer een pensioenkapitaal op in een eigen pot. Er wordt alleen maar een premie toegezegd. Die premie zal voor iedereen hetzelfde percentage bedragen en is niet afhankelijk van je leeftijd. Met die premie zal worden belegd. De uitkomst van die beleggingen is daarmee variabel. 

Het pensioenkapitaal gaat omhoog als het economisch goed gaat en omlaag als het economisch slechter gaat. Er zijn veel mogelijkheden om het risico ook in zo’n premieregeling te beperken. Hoe de nieuwe premieregeling er bij Shell precies gaat uit zien en welke keuzes de deelnemers daarin hebben, moet nog worden besloten. Shell is daarover in gesprek met de Centrale Ondernemingsraad. We streven ernaar om de nieuwe pensioenregeling voor de huidige SSPF-deelnemers per 1 januari 2026 in te voeren. 

Het opgebouwde pensioen
In principe geldt de WTP voor iedereen, dus ook voor gepensioneerden en oud-medewerkers (de slapers). De WTP kent als uitgangspunt dat zowel de opgebouwde pensioenaanspraken als de reeds ingegane pensioenen worden omgezet naar het nieuwe stelsel. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. De WTP biedt een mogelijkheid om van dit uitgangspunt af te wijken. Dat kan als invaren onevenredig ongunstig is voor (een deel van) de belanghebbenden. Onder de belanghebbenden worden de huidige medewerkers, de gepensioneerden, de slapers en de werkgever verstaan. Als van de uitzondering gebruik kan worden gemaakt, blijven de opgebouwde pensioenen achter in de bestaande pensioenregeling.

De nieuwe pensioenregeling geldt dan alleen voor de toekomst. Het wel of niet invaren van het opgebouwde pensioen naar de nieuwe regeling is onderdeel van de gesprekken die Shell heeft met de COR en het pensioenfonds over de toekomst van het pensioen. Ook VOEKS (de vereniging van oud Shell medewerkers) speelt daarbij een rol. Op grond van de nieuwe wet mag VOEKS, met het oog op belangenbehartiging van de oud-collega’s en gepensioneerden, een oordeel geven over de te nemen besluiten. Dit wordt ook wel het hoorrecht genoemd.

In de video hiernaast leggen we de opties uit over hoe we met het opgebouwde pensioen in SSPF om kunnen gaan. 

Nabestaandenpensioen
Er verandert ook iets in het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen als je zou komen te overlijden voordat je met pensioen gaat, wordt anders geregeld. Zo lang je werkt (en gedurende een periode daarna) is er een nabestaandenpensioen verzekerd. Op dit moment is de hoogte van dat nabestaandenpensioen gebaseerd op de hoogte van het ouderdomspensioen. In het nieuwe stelsel wordt de hoogte van het nabestaandenpensioen gebaseerd op het salaris van de medewerker (de WTP noemt een maximum nabestaandenpensioen van 50% van het salaris van de medewerker). Als je uit dienst gaat dan kun ervoor kiezen om zelf premie te blijven betalen zodat de dekking voor het nabestaandenpensioen doorloopt.

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.