Jouw betrokkenheid bij de veranderingen

Shell Nederland is momenteel samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) in gesprek over de wijzigingen in ons pensioen als gevolg van de Wet toekomst pensioenen (WTP). De afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen van medewerkers en  andere deelnemers over hoe zij hun mening kunnen geven over de veranderingen in het pensioen.

De overheid heeft nadrukkelijk beoogd om een goede betrokkenheid van alle deelnemers te waarborgen, maar heeft er daarbij bewust voor gekozen om geen individueel bezwaarrecht op te nemen in de WTP. De bedoeling van de overheid is namelijk om een goede transitie naar het nieuwe stelsel mogelijk te maken. Een individueel instemmingsrecht zou de transitie aanzienlijk complexer en vrijwel onmogelijk maken. Daarbij speelt ook dat het zeer complexe materie is en dat veel mensen de gevolgen misschien niet goed kunnen overzien of beoordelen. Goede betrokkenheid van de deelnemers wordt daarom op andere manieren gewaarborgd. 

Bij Shell is de pensioenovereenkomst een onderwerp dat wordt besproken met de COR. De COR heeft een instemmingsrecht; dat is wettelijk geregeld. Shell Nederland en de COR moeten een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij een uitgebreid transitieplan wordt opgesteld door Shell, waarin alle keuzes en afwegingen moeten worden vastgelegd en onderbouwd. De wijzigingen raken niet alleen de werknemers van Shell, maar ook oud-werknemers (de zogenaamde slapers) en gepensioneerden. Shell Nederland en de COR moeten rekening houden met de belangen van alle betrokkenen en uiteindelijk moet een evenwichtig besluit worden genomen. De COR laat zich bijstaan door een deskundige adviseur en heeft binnen zijn leden ook een WTP-werkgroep opgericht. Daarnaast raadpleegt de COR regelmatig een klankbordgroep waarin collega’s zitten die kennis hebben over pensioen.

Ook de andere deelnemers moeten worden betrokken in het proces. De representatieve verenigingen van gepensioneerden en slapers (bij Shell is dat VOEKS) hebben een hoorrecht en kunnen zo hun mening geven over het transitieplan. Shell Nederland en de COR zullen deze mening ook mee moeten nemen in de uiteindelijke besluitvorming. Als er eenmaal een besluit is genomen, wordt dat besluit vervolgens aan het pensioenfonds voorgelegd. Het pensioenfonds moet dat besluit dan toetsen en onder meer kijken naar de evenwichtigheid. Daarbij zal het pensioenfonds ook advies vragen aan het Verantwoordingsorgaan, waar onder meer de gepensioneerden in vertegenwoordigd zijn. Op die manier heeft de overheid in de wet gestreefd naar een zeer zorgvuldig proces met allerlei betrokkenen.  

Bij Shell voeren we deze wettelijke waarborgen zeer zorgvuldig uit. We zijn bijvoorbeeld al sinds het begin van dit jaar in gesprek met de hoorrechtcommissie van VOEKS om ze mee te nemen in de te nemen besluiten en diverse aspecten die daarbij van belang zijn en ook om hun input en feedback te ontvangen. Dat geldt ook voor de COR, waar we al sinds begin vorig jaar informatiesessies mee houden over de ophanden zijnde wijzigingen.

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.