Andere veranderingen

Vast of variabel pensioen
Als het pensioen wordt ingevaren in de nieuwe pensioenregeling dan moet je kiezen voor een vast of een variabele pensioenuitkering. Als je kiest voor een vaste uitkering dan blijft je pensioenbedrag altijd hetzelfde; het wordt niet hoger en ook niet lager. Als je kiest voor een variabele uitkering dan is het mogelijk dat je pensioenuitkering in enig jaar iets hoger of lager is. Overigens kan het pensioenfonds maatregelen nemen om het risico op een lager pensioen te beperken. 

Als je nog niet gepensioneerd bent maar nog wel een pensioen hebt staan bij Stichting Shell Pensioenfonds, dan maak je deze keuze pas op je pensioendatum. 


Het vrijkomen van de buffers
Bij ‘invaren’ vervalt een eventuele garantie van de werkgever. In het nieuwe stelsel zijn namelijk geen reserves (buffers) meer nodig bij het pensioenfonds. Als de buffers vrijkomen, en dat gebeurt indien het pensioen wordt omgezet naar een premieregeling (m.a.w. als wordt ingevaren) dan kunnen die buffers worden verdeeld. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het verhogen van de individuele pensioenpot, door het creëren van reserves om bepaalde risico’s te mitigeren of door het verschil in toekomstige opbouw voor actieven te compenseren. Ook een combinatie is mogelijk. 

Hoe hoger de buffers, hoe aantrekkelijker deze optie wordt omdat er meer geld beschikbaar is. Dit kan echter alleen als er wordt ingevaren, want pas dan komen de buffers vrij. Als wordt besloten om niet in te varen en het fonds te sluiten, dan blijven de buffers in het fonds conform de huidige afspraken. Het is aan Shell om hier goed naar te kijken en hier een onderbouwde afweging in te maken. Shell doet dat uiteraard in samenspraak met de COR, de VOEKS hoorrechtcommissie en de pensioenfondsen. 

Privacy

We use cookies on our website. A cookie is a file on your computer that remembers what you do on our website. We use these cookies, for example, to improve the website and (depending on the cookies you accept) to see what you do and view on our website.

This site is registered on wpml.org as a development site.